Ambrosia (Zaylançiçeği)

Özet

Ambrosia (Zaylançiçeği) günümüzde bazı türleri dünyanın çeşitli bölgelerinde işgalci tür statüsünde olan bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Asterales

Papatya takımı

Asteraceae

Papatyagiller

Tanımı

Ambrosia (Zaylançiçeği) tek ya da çok yıllık otlar ile çalılardan oluşan bir cinstir. Çoğunlukla rizomlu olup 10 ila 400 cm boylanabilirler. Gövde dik, yatık-yükselici ya da sürünücü ve dallıdır. Yapraklar genellikle gövdede, boyunca karşılıklı ya da karşılıklı ve almaşlı dizilişli, saplı ya da sapsızdır. Yaprak ayası üçgensi, eliptik, ipliksi, mızraksı, yumurtamsı, ters yumurtamsı ya da baklavamsı, genellikle teleksi ya da zaman zaman elsi lobludur. Bunlar düz ya da teleksi dilimlidir. Dişi çiçek başları otsu olup tek çiçekçik bulunur ancak taç yoktur. Erkek çiçek başlarının involukrumu kupa ya da tabaksıdır. Erkek çiçek başları başak ya da salkımlarda iken dişi çiçek başlar tek ya da erkek çiçek salkımının tabanında küme halindedir. Kapçık yumurtamsı, pürüzsüz ve sertleştirilmiş involukrumla sarılmıştır. Sorguç mevcut değildir. Cins Amerika, Afrika ve Akdeniz havzasına özgüdür ancak günümüzde işgalci tür olarak dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. Bazı türlerin rüzgarla taşınan polenleri saman nezlesinin başlıca nedenidir. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca abı hayat anlamına gelir. Yunan mitolojisine göre ambrosia, tanrıların ölümsüzlüklerini borçlu oldukları gıdasıydı. Burada iki farklı atıf olabilir, ilki bitkilerin tıbbi değerine, ikincisi ise çeşitli dinsel ritüellerde yakılmalarınadır. Ayrıca çiçek başlarına dikkat edildiğinde, içi dolu bir tür tabağı andırdığı görülmektedir.

Kocaeli’ndeki türler

Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia artemisiifolia

Arsız zaylan