Amaryllidaceae (Nergisgiller)

Tanımı

Büyük bölümü çok yıllık; rizom, yumru, kormus, soğanlı bitkiler ya da nadiren dikenli tırmanıcılardan oluşan bir ailedir. Aile adını, ülkemizde doğal olarak görülmeyen Amaryllis cinsinden almaktadır. Yapraklar tabanda ya da gövdede bulunur. Çiçekler bileşik salkım, salkım, şemsiye ya da yalancı şemsiye biçiminde ya da tek olarak görülür. Aileye bağlı bazı türler yaygın olarak olarak sebze olarak tüketilmekte (soğan, sarımsak, pırasa, vb.), bazıları ise süs bitkisi olarak (nergis, kardelen, süs soğanı vb.) ticareti yapılmaktadır. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış göstermektedir. Çok yıllık otlar ya da nadiren çalı ve ağaç benzeri, sıklıkla soğanlı, kormuslu, rizomlu ya da yumrulu bitkilerden oluşan bir ailedir. Yapraklar tabanda ya da gövdede, sıklıkla dar, kenarları düz ya da dikenlidir. Çiçek kurulu terminal bir başak, şemsiye, salkım, bileşik salkım ya da çiçekler tek haldedir. Çiçekler erselik, tek ya da çok simetrilidir. Çiçek örtüsü bölümler 6 adet, iki halkada, serbest ya da kısa bir tüpte kaynaşık, taçlı ya da taçsızdır. Ercik 6 adettir ve çiçek örtüsü boğazına ya da bölümlerin tabanına eklenmiştir; iplikçikler zaman zaman tabanda kaynaşık; başçık sırttan ya da tabandan bağlı ve çoğunlukla içe dönüktür. Yumurtalık alt durumlu, 3 bölümlü; pilasentalanma eksendedir. Boyuncuk ince; ercik stigma top başlı ya da 3 lobludur. Meyve kapsül ya da nadiren üzümsüdür. Tohumlar besidokuludur.

Etimoloji

Aile adını, Amaryllis cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki cinsler

Agapanthus praecox

Agapanthus

Afrikazambağı

Allium guttatum

Allium

Soğan

Galanthus plicatus subsp. byzantinus

Galanthus

Kardelen

Leucojum aestivum

Leucojum

Gölsoğanı

Narcissus tazetta

Narcissus

Nergis

Pancratium maritimum

Pancratium

Afrikazambağı

Tulbaghia violacea

Tulbaghia

Kardelen

Zephyranthes carinata

Zephyranthes

Gölsoğanı