İçeriğe geç

Amaranthus deflexus (Sarkıkibik)

Bitkiler › Karanfil takımı › Horozibiğigiller › Horozibiği › Sarkık ibik

Neofit bitki.

50 cm büyüyebilen bir bitki olup gövdesi genellikle yatık ve bolca dallıdır. Gövde birkaç adet, ince ya da görece kalın, yeşil ila kırmızımsıdır. Yapraklar uzun saplı, yaprak ayası 1 ila 4 cm uzunluğunda ve 1 ila 2,5 cm genişliğinde, genişçe yumurtamsı ila mızraksı, tabanda kısaca kamamsı, tepede sivri ila küttür. Erkek ve dişi çiçekler aynı bitkide bulunur. Çiçekler gövdenin en ucunda ve yaprak koltuklarında belirir. Çiçekler yeşilin tonlarındadır. Meyve elipsoit kapsüldür. Tohumları siyah ve parlaktır.

Bitkinin Güney Amerikalı orijinli olduğu düşünülmektedir ancak dünyanın özellikle ılıman bölgelerinin tamamına yayılmıştır. İlk defa on altıncı yüzyılda Avrupa üzerinden giriş yaptığı tahmin edilmektedir. Avrupa’da on sekizinci yüzyılda kültive edilmiştir. Akdeniz havzasının tamamında istilacı tür olarak görülür. Ülkemizde ilk defa Marmara bölgesinden kayıt bildirilmiştir ancak halihazırda diğer bölgelerde de yayılış göstermektedir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Çoğunlukla tahrip edilmiş arazilerde, sulak alanların yakınlarında yol kenarında ve bazen de boş tarlalarda görülür. Kartepe ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Sarkık ibik adı ile bilinmektedir.

Temmuz ve eylül ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 500 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Amaranthus deflexus (Sarkıkibik) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/amaranthus-deflexus/ Erişim tarihi: 29 January 2023

Bir Yorum Yazın