Alyssum (Kuduzotu)

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık otlardır. Tüy örtüsü yıldızsıdır. Yapraklar basit, düz kenarlıdır. Çiçek kurulu salkım, yalancı şemsiye veya şemsiye halindedir. Çanak yapraklar dik ve serbesttir. Taç yapraklar sarı ya da zaman zaman beyaz renklidir. Cins Avrasya ve kuzey Afrika’ya özgüdür. Cinse bağlı çok sayıda tür yer örtücü olarak kullanılmaktadır. Bitkinin sihirli özellikleri olduğuna inanılır ve bu yüzden nazardan korunmak için evlerin girişine asılırdı.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca delilikten muaf anlamına gelir. Cinsin geleneksel olarak kuduz köpek ısırmalarının tedavisinde kullanılmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Alyssum minutum

Alyssum minutum

Gıllik kuduzotu

Alyssum umbellatum

Şişkin kevke

Alyssum simplex

Alyssum simplex

Sade kuduzotu

Alyssum strigosum

Alyssum strigosum

Dökük kuduzotu