Site icon Kocaeli Bitkileri

Alopecurus (Tilkikuyruğu)

Tanımı

Tek, iki ya da çok yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Rizom mevcut değil ya da varsa kısa ya da uzatılmıştır. Sitolon mevcut ya da değildir. Sap dik ya da dirseksi yükselici ya da yatıktır. Dil zarsıdır. Yaprak ayası düz ila dürülmüştür. Kılıflar tüylü ya da tüysüzdür. Çiçek kurulu başak benzeri bileşil salkım, dikdörtgensi ila silindirik ila yumurtamsı, zaman zaman da küreseldir. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca tilki kuyruğu anlamına gelir. Cinsin çiçek kuruluna işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Alopecurus rendlei

Sahil tilkikuyruğu

Alopecurus aequalis

Kınalı tilkikuyruğu

Alopecurus myosuroides

Tarla tilkikuyruğu

Alopecurus pratensis

Çayır tilkikuyruğu

Exit mobile version