Alopecurus pratensis (Çayır tilkikuyruğu)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Tilkikuyruğu › Çayır tilkikuyruğu

Avrupa-Sibirya elementi, Asgari endişe (LC).

40 ila 100 cm büyüyebilir. Yığınsı bir bitkidir. Gövde dik, tabandan dirsekli yükselici, çıplak, pürüzsüz ve 2 boğumludur. Yaprak kılıfı pürüzsüz ve silindiriktir. Dil 1 ila 2,5 mm uzunluğunda ve yukarıda hafifçe yırtık pırtıktır. Yapraklar 1,5 ila 8 cm uzunluğunda, 5 mm genişliğinde, şeritsi ve tüysüzdür. Çiçek kurulu 3,3 ila 5,7 cm uzunluğunda, 6 ila 7 mm genişliğinde, yeşil ila morumsu, oval ila silindiriktir. Dışkavuz 5 ila 10 mm genişliğindedir. Başakçıklar mızraksı dikdörtgensi ila eliptik ve 4 ila 6 mm uzunluğundadır. İçkavuzlar, dışkavuzlarla aynı uzunlukta ya da hafifçe daha uzundur.

Bitki doğal olarak Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Nemli çayırlarda görülür. İzmit ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Çayır tilkikuyruğu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve temmuz ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 800 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.