Alliaria (Sarmısakhardalı)

Özet

Alliaria (Sarmısakhardalı) belirgin sarımsak kokusu ile karakteristik olan ve nemli bölgelerde görülen türleri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Brassicales

Turp takımı

Brassicaceae

Turpgiller

Tanımı

Alliaria (Sarmısakhardalı) tek, iki ya da nadiren kısa süreli çok yıllık ve basit tüylü otlardan oluşan bir cinstir. Ezildiklerinde sarımsak benzeri bir koku yayarlar. Gövde dik ya da zaman zaman yatık yükselici ve sıklıkla ıraksak dallıdır. Taban yaprakları basit, uzun saplı, rozet formunda, dişli ya da dalgalı kenarlı ve yüreksidir. Gövde yaprakları saplı ve dişli kenarlıdır. Salkım birkaç çiçekli, bırahtesiz, boyuna bırahteli ya da sadece tabanda bırahteli ve meyve zamanı uzama eğilimindedir. Çiçek sapı meyve zamanı ince kalır ya da kalınlaşır, meyveden daha dar ya da onunla aynı kalınlıkta ve silindiriktir.

Çanak yapraklar çıplak, dik ve dikdörtgensi olup yanal çiftin tabanı kesecikli değildir. Taç yapraklar, çanak yapraklardan daha uzun, ters mızraksı, küt uçlu ve beyaz renklidir. Ercik altı adettir. İplikçik tabanda genişlemiş değildir. Başçık yumurtamsı ya da dikdörtgensi ve küt uçludur. Meyve sapsız ve şeritsi olup kendi kendi açılır. Tohumlar kanatsız ve iridir. Cins Avrasya ve Kuzey Afrika’ya özgüdür ancak günümüzde Amerika ve Avustralya kıtalarına da dağılmıştır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı Latince sarımsak gibi anlamına gelir ve açık bir şekilde bitkilerin sarımsak benzeri bir kokuya sahip olmalarına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler

Alliaria petiolata

Alliaria petiolata

Sarmısak hardalı