Alleniella (Yassıcan)

BitkilerOraklı takımıYışsacağıgiller › Yassıcan

Erkek ve dişi organlar aynı bitkide ancak farklı dallarda ya da iki evcikli bitkilerden oluşan bir cinstir. Eşeysiz üreme kamçımsı kulukça dallarında gerçekleşir. Kütükler, kayalar ve ağaç kabukları üzerinde gevşek ya da sıkı kümeler oluşturur. Gövdeler, birincil gövdede farklılaşma eğiliminde, ikincil gövdede ise basit ya da düzenli ila düzensiz teleksi dallıdır. Yapraklar yumurtamsı ila dikdörtgensi mızraksı, asimetrik, kuru ya da nemli olduğunda düz ve dik yayılıcı, genellikle belirgin biçimde dalgalı ve parlak, ucu sivri, yuvarlak, küt ya da sivri çıkıntılıdır. Kapsül düz, yumurtamsı ila silindirik ve halkasızdır. Duvak kukuletalı, pürüzsüz, çıplak ya da tabana yakın seyrek tüylüdür. Operkulum eğik biçimde gagalıdır. Kocaeli’nde cinse bağlı tek tür mevcuttur.