İçeriğe geç

Alismatales (Kurbağakaşığı takımı)

Bitkiler › Kurbakaşığı takımı

Çoğunlukla tropikal kuşağa özgü ya da sucul bitkilerden oluşan bir takımdır. Takıma bağlı türler otsu olup çoğunlukla sulak ve bataklık habitatlarda görülür. Ayrıca tamamen su altında büyüyen deniz bitkilerini de içerir. Çiçekler genellikle çiçek durumlarında görülür ve olgun tohumların endospermi yoktur. Hem tatlı hem de tuzlu su türleri ana bitkiden ayrılarak yüzeye çıkan staminat çiçeklere sahiptir. Uzun çiçek sapları sayesinde yüzeyde kalarak karpelat çiçeklerin tozlaşmalarını sağlayabilirler. Bazı türlerde ise tozlaşma su altında gerçekleşir, bu durumda da polenler uzun iplikçiklere bağlıdır. Sucul olan türlerin büyük bölümü erken dönemde tamamı ile su altındadır. Kocaeli’nde takıma bağlı yedi aile yayılış göstermektedir.

Alismataceae

(Kurbağakaşığıgiller)

Araceae

(Yılanyastığıgiller)

Butomaceae

(Bataklıkgülügiller)

Hydrocharitaceae

(Kurbağazehirigiller)

Potamogetonaceae

(Susümbülügiller)

Zosteraceae

(Denizotugiller)

Ruppiaceae

(Ördekotugiller)