Alismatales (Kurbağakaşığı takımı)

Özet

Alismatales (Kurbağakaşığı takımı), genellikle sulak alanlarda görülen ve bazı türleri akvaryum için yetiştirilen bitkilerden oluşan bir takımdır.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Tanımı

Alismatales (Kurbağakaşığı takımı), çoğunlukla tropikal kuşağa özgü ya da sucul bitkilerden oluşan bir takımdır. Takıma bağlı türler otsu olup çoğunlukla rizomlu çok yıllık ya da nadiren tek yıllık bitkiler olup sulak ve bataklık habitatlarda görülür. Ayrıca tamamen su altında büyüyen deniz bitkilerini de içerir. Takıma bağlı Colocasia esculenta (gölevez) gıda amaçlı yetiştirilmektedir. Bunun dışında takımda ekonomik değeri bulunan bitki sayısı hayli azdır. Sucul karakterleri nedeniyle bazı türleri akvaryumlar için yetiştirilmektedir. Takıma bağlı bazı türler agresif yayılma stratejilerine sahiptir ve bu nedenle bazı bölgelerdeki sulak alanların sağlığını tehdit ederler. [WikiSpecies]

Yapraklar almaşlı dizilişli, bileşik ya da basit, düz ya da lobludur. Stipül yoktur ya da yaprak kılıfının içindedir. Yaprak damarı genellikle teleksi ya da elsidir. Yaprak kenarı genellikle düzdür. Çiçek durumu terminal ya da koltuklarda, basit ya da dallı, salkım, başak ya da talkım halindedir. Çiçek durumu bırahtesi zaman zaman iri ve gösterişlidir. Çiçekler genellikle çiçek durumlarında görülür ve olgun tohumların endospermi yoktur. Meyve üzümsü, erikçik ya da fındıkçık formundadır. Hem tatlı hem de tuzlu su türleri ana bitkiden ayrılarak yüzeye çıkan staminat çiçeklere sahiptir. Uzun çiçek sapları sayesinde yüzeyde kalarak karpelat çiçeklerin tozlaşmalarını sağlayabilirler. Bazı türlerde ise tozlaşma su altında gerçekleşir, bu durumda da polenler uzun iplikçiklere bağlıdır. Sucul olan türlerin büyük bölümü erken dönemde tamamı ile su altındadır.

Etimoloji

Takım adını, Alisma cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki aileler

Alismatales (Kurbağakaşığı takımı)

Alismataceae

Kurbağakaşığıgiller

Arum italicum

Araceae

Yılanyastığıgiller

Alismatales (Kurbağakaşığı takımı)

Butomaceae

Bataklıkgülügiller

Hydrocharis morsus-ranae

Hydrocharitaceae

Kurbağazehirigiller

Potamogeton perfoliatus

Potamogetonaceae

Susümbülügiller

Alismatales (Kurbağakaşığı takımı)

Ruppiaceae

Ördekotugiller

Zostera noltii

Zosteraceae

Denizotugiller