Alismatales (Kurbağakaşığı takımı)

Tanımı

Çoğunlukla tropikal kuşağa özgü ya da sucul bitkilerden oluşan bir takımdır. Takıma bağlı türler otsu olup çoğunlukla sulak ve bataklık habitatlarda görülür. Ayrıca tamamen su altında büyüyen deniz bitkilerini de içerir. Çiçekler genellikle çiçek durumlarında görülür ve olgun tohumların endospermi yoktur. Hem tatlı hem de tuzlu su türleri ana bitkiden ayrılarak yüzeye çıkan staminat çiçeklere sahiptir. Uzun çiçek sapları sayesinde yüzeyde kalarak karpelat çiçeklerin tozlaşmalarını sağlayabilirler. Bazı türlerde ise tozlaşma su altında gerçekleşir, bu durumda da polenler uzun iplikçiklere bağlıdır. Sucul olan türlerin büyük bölümü erken dönemde tamamı ile su altındadır.

Etimoloji

Takım adını, Alisma cinsinden almaktadır.

Kocaeli’ndeki aileler

Alisma lanceolatum

Alismataceae

Kurbağakaşığıgiller

Arum italicum

Araceae

Yılanyastığıgiller

Butomus umbellatus

Butomaceae

Bataklıkgülügiller

Hydrocharis morsus-ranae

Hydrocharitaceae

Kurbağazehirigiller

Potamogeton perfoliatus

Potamogetonaceae

Susümbülügiller

Ruppia maritima

Ruppiaceae

Ördekotugiller

Zostera noltii

Zosteraceae

Denizotugiller