Alismataceae (Kurbağakaşığıgiller)


Dolaşım

BitkilerKurbağakaşığı takımı › Kurbağakaşığıgiller

Genel bilgiler

Aileye bağlı bitkiler ülkemizde genel olarak “kurbakaşığı”, “suoku”, “sutopuzu” ve “suyıldızı” olarak bilinler. İsimlendirmelerin tamamı bitkilerin sucul alanları tercih etmeleri ile ilgilidir. Genellikle çok yıllık, sucul ya da yarı sucul bitkilerdir. Yaprakları basit, şeritsi ila yumurtamsı, zaman zaman ise okbaşı biçimindedir. Çiçekler salkım ya da bileşik salkım halinde, zaman zaman ise Maydonozgillerde olduğu gibi şemsiye halindedir. Çanak yapraklar üç adet olup bunlar kalıcıdır. Taç yapraklar da üç adet olmakla birlikte bunlar dökülücüdür. Aileye ait Türkiye’de 4 cins olmakla birlikte Kocaeli’de tek cinsle temsil edilmektedir. Aile dünyanın büyük bölümünde yayılış göstermektedir.

Aile anahtarı

Sucul ya da yarı sucul ve genellikle çok yıllık otlardan oluşan bir ailedir. Kök gövdesi sitolonludur. Yapraklar basit, şeritsi ila yumurtamsı, zaman zaman ok başlıdır ve yaprak sapı tabanda kılıflıdır. Çiçek kurulu genellikle salkım ya da basit bileşik salkım ya da dallı halkavi dizilişli, zaman zaman şemsiye gibidir ve her bir halkanın tabanında 2 ila 3 bırahtelidir. Çiçekler erselik ya da tek eşeylidir. Çanak yaprak üç adet, yeşil renkli ve kalıcı; taç yaprak üç adet ve dökülücüdür. Ercik 6 adet ya da çok sayıdadır. Yumurtalık Ovary üst durumlu; karpel serbest ya da tabanda birleşik, 3 ila çok sayıda, sarmal ya da halkavi dizilişlidir. Meyve genellikle tek tahumlu kapalı bir fındıkçık ya da nadiren tabandan açılıcı 2 ila birkaç tohumludur.

1. En azından bazı çiçekler tek eşeyli, çoğunlukla basit, 3 çiçekli halka halinde; yapraklar genellikle ok başlıdır 1. Sagittaria
1. Çiçekler erselik, basit ya da birleşik halka halinde; yapraklar basittir
-2. Karpel 10 mm’den daha uzun, tabanda kaynaşık, uzun yayılıcı gagalı; yapraklar tepede yuvarlaktır 4. Damasonium
-2. Karpel 5 mm’den daha kısa, serbest, kısa gagalı; yapraklar tepede küt ya da sivridir
–3. Çiçek kurulu çok dallı; karpel tek halkadadır 3. Alisma (Kurbağakaşığı)
–3. Çiçek kurulu az dallı; karpel küresel bir başta sarmal biçimde dizilidir 2. Baldellia

Literatür

Tableau du Regne Vegetal 2: 157. 1799. Vent.