Alisma (Kurbağakaşığı)

Özet

Alisma (Kurbağakaşığı) çoğunlukla sulak alanlarda görülen ve bazı bölgelerde istilacı tür olarak kabul edilen bitkileri barındıran bir cinstir.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Alismatales

Kurbağakaşığı takımı

Alismataceae

Kurbağakaşığıgiller

Tanımı

Alisma (Kurbağakaşığı), çok yıllık ve çıplak, buruk usareli, sucul bitkilerden oluşan bir cinstir. Cins umumiyetle kuzey yarımküreye özgü olmakla birlikte günümüzde dünyanın büyük bölümüne dağılmıştır. 10 ila 100 cm arasında boylanabilirler. Rizomlar odunsu ve düzensizdir. Ancak sitolon, kormus ve yumru görülmez. Yapraklar saplı ya da sapsız, dik ve su altında ya da su üstünde olabilir. Yaprak ayası şeritsi mızraksı ila yumurtamsı, ucu sivri ve tabanı dekürent ila yüreksidir. Çiçek durumu dik ve piramit biçiminde salkım halindedir. Çiçekler beyaz ya da pembemsi renkte, saplı ve erseliktir. Çiçekler genellikle yaz başından güz başına kadar olan dönemde açılır. Çanak yapraklar üç adet, yeşil renkli ve kalıcıdır. Taç yapraklar üç adet, çanak yapraklardan daha büyük, beyaz, pembe ya da leylak renkli olup dökülücüdür. Ercik altı adettir. Meyve 2,5 ila 3 mm uzunluğunda ve fındıkçık formundadır. [Harita, Sinonimler, Türler]

Etimoloji

Cins adı ilk defa Dioscorides tarafından Alisma plantago-aquatica (ἄλισμα) için kullanılmıştır. Kelimenin Keltçede su otu anlamına geldiği öne sürülmektedir. Bitkinin yaprak formunun Plantago cinsini andırması nedeniyle klasik metinlerde bu isimle de anılmıştır. Cinsin Türkçe adı olan kurbağakaşığı olasılıkla cinsin kurbağalarla aynı habitatı paylaşması ile ilgilidir.

Kocaeli’ndeki cinsler

Alisma lanceolatum

Alisma lanceolatum

Kurbağakaşığı

Alisma (Kurbağakaşığı)

Alisma plantago-aquatica

Çobandüdüğü