Aira (Saçotu)

Tanımı

Tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Saplar dik ya da dirseksi yükselici, ince ve en çok yarım metre uzunluğundadır. Dil zarsıdır. Yaprak ayası genellikle dürülmüş, ipliksi ya da şeritsidir. Çiçek kurulu hayli gevşek ila sıkı başak benzeri bileşik salkım halindedir. Başakçıklar tek, verimli başakçıklar saplıdır. Çiçek sapı ipliksi ya da şeritsidir. Başakçıklarda iki verimli çiçekçik görülür. Dışkavuz kalıcıdır. Verimli içkavuz yumurtamsı, yanal olarak sıkıştırılmıştır. Cins Avrupa, batı Asya ve Afrika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca çim anlamına gelir.

Kocaeli’ndeki türler

Aira elegantissima

Aira elegans

Tül çiçeği