İçeriğe geç

Agrostemma (Buğdaykaramuğu)


Dolaşım

BitkilerKaranfil takımıKaranfilgiller › Buğdaykaramuğu

Genel bilgiler

Uzun ve tek yıllık otlardır. Çiçekler büyük, gösterişli ve gevşek bir dikazyum halindedir. Çanak tüpü güçlü 10 yivlidir. tırtıklar yaprak biçiminde ve neredeyse çanak tüpünden daha uzundur. Ercik sayısı ondur. Beş adet boyuncuk görülür ve çanak yapraklarla dönüşümlü biçimlidir. Kapsül beş adet basit tırtık tarafından açılır. Cinsin merkezi doğu Akdeniz’dir.

Etimoloji

Cins adı Latince “çayır tacı” anlamına gelir. Cinsin Roma uygarlığında taç olarak kullanılmasına işaret eder. Bitkinin dilimizdeki karşılığı olan “buğdaykaramuğu”ndaki ilk kelime bitkinin genellikle buğday tarlalarında görülmesine işaret eder. Bitkinin geleneksel adı sadece “karamuk”tur, Kâşgarlı Mahmud, Pir Mehmed, Abdulvehab bin Yusuf ve Hekim Beşir Çelebi gibi isimler bitkiden karamuk olarak bahseder. Muhtemelen “karamuk” kelimesi aynı listede Berberis cinsi için kullanıldığı için başına buğday kelimesi eklenmiştir. Karamuk, Türkçe “kara tane” anlamına gelir, A. githago’nun tohumları da siyah renklidir.

Literatür

Species Plantarum 1: 435. 1753. L.

Exit mobile version