Aegopodium (Keçiayağı)

Tanımı

Çok yıllık ve rizomlu bitkilerdir. Gövde dik, üst bölümde dallı ya da basittir. Taban ve alt yapraklar saplı, kılıf geniş ve zarsı; yaprak ayası genişçe üçgensi, üçlü ila iki ya da üç teleksi, en uçtaki bölüm yumurtamsı ila yumurtamsı mızraksı, yaprak kenarları dişli ya da testere dişli, bölünmüş ya da lobludur. Üst yapraklar küçüktür. Şemsiye bileşik, terminal ve yanal, çiçek durumu sapı yapraklardan daha uzun, bırakte ve ikincil bırakte genellikle mevcut değil ve ışınlar yükselici yayılıcıdır. Çanak dişleri az gelişmiştir. Çanak yapraklar miniktir. Çiçekler beyaz ya da zaman zaman pembemsidir. Meyve dikdörtgensi, dikdörtgensi yumurtamsı ya da yumurtamsı ve çıplaktır. Cins donlara dayanıklı ancak kuraklığa karşı hassastır. Güneşli alanları, nemli ve geçirgen toprağı tercih eder. Hem tohumlardan hem de rizomlarından çoğalır. Avrupa ve batı Asya’da yayılış gösterir.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca keçi ayağı anlamına gelir. Bitkinin yapraklarının şekline işaret etmektedir. Türkçe adı da bilimsel adının tercüme edilmesi ile oluşturulmuştur.

Kocaeli’ndeki türler