Site icon Kocaeli Bitkileri

Aegilops triuncialis (Üçkılçık)

Üçkılçık


Anahtar kelimeler: Asgari endişe (LC).

Dolaşım

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Buğdayanası › Üçkılçık

Dağılımı

Bitki doğal olarak batı Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

20 ila 25 cm büyüyebilir. Küme halinde bir bitkidir. Üst yaprakların ayası şeritsi mızraksı, 1,5 ila 3 mm genişliğinde, ülgerli ya da tüysüzdür. Başak 3 ila 5 cm uzunluğunda ve neredeyse silindiriktir. Başakçıklar 4 ila 5 arası sayıda ve tamamı verimlidir. Yanal başakçıkların dışkavuzları dikdörtgensi, 6 ila 10 mm uzunluğunda ve çıplak ya da havlıdır. Üst başaçıkların dışkavuzları 3 uzun kılçık taşır

Gözlem

Stepler, kayalık bölgeler, tarla ve çayırlarda görülür. Gebze ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir. Görseller Stefan Lefnaer’in izni ile kullanılmıştır.

Yaygın adları

Üç kılçık.

Çiçek zamanı

Mayıs-Haziran ayları.

Yükseklik

0-1600 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “keçi gibi” anlamına gelir. Bitkilerin keçiler tarafından sevilerek tüketildiğine işaret eder. Beri taraftan kelime “keçi gözü” anlamını da verir. İlkçağda özellikle A. geniculata, aegilopses adı verilen gözde çıkan yaraları tedavi etmek için kullanılmıştır. Tür adı Latince “üç kılçıklı” anlamına gelir. Dışkavuzların üç kılçık taşımasına işaret eder. İkili adlandırma öncesi adı “Festuca altera, capitulis duris, spica triunciali”dir.

Fotoğrafları

Literatür

Species Plantarum 2: 1051. 1753. L.

Exit mobile version