İçeriğe geç

Aegilops (Buğdayanası)


Dolaşım

BitkilerBuğday takımıBuğdaygiller › Buğdayanası

Genel bilgiler

Tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Genellikle küme halinde ve tabanda dirseklidirler. Yaprak kılıfı ve ayası tüylü ya da tüysüz, dil zarsı ve kısadır. Çiçek kurulu başak halinde ve en azından en alttaki kılçıklıdır. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “keçi gibi” anlamına gelir. Bitkilerin keçiler tarafından sevilerek tüketildiğine işaret eder. Beri taraftan kelime “keçi gözü” anlamını da verir. İlkçağda özellikle A. geniculata, aegilopses adı verilen gözde çıkan yaraları tedavi etmek için kullanılmıştır.

Literatür

Species Plantarum 2: 1050. 1753. L.

Exit mobile version