Aegilops (Buğdayanası)

Tanımı

Genellikle küme halinde bulunan, tek yıllık otlardan oluşan bir cinstir. Sap dik ya da dirseksi yükselici ya da yatık yükselici, sağlam yapılı ve en çok 1 metre uzunluğundadır. Yaprak kılıfı kulakçıkları oraksıdır. Yaprak kılıfı ve ayası tüylü ya da tüysüz, dil zarsı ve kısadır. Çiçek kurulu başak halinde ve en azından en alttaki kılçıklıdır. Verimli içkavuz eliptik ya da dikdörtgensi ya da yumurtamsı, derimsi ve beş damarlıdır. İçkavuz yüzeyi çıplak, havlı ya da cılız tüylüdür. Cins kuzey yarımküreye özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca keçi gibi anlamına gelir. Bitkilerin keçiler tarafından sevilerek tüketildiğine işaret eder. Beri taraftan kelime “keçi gözü” anlamını da verir. İlkçağda özellikle A. geniculata, aegilopses adı verilen gözde çıkan yaraları tedavi etmek için kullanılmıştır.

Kocaeli’ndeki türler

Aegilops neglecta

Aegilops neglecta

Tüylü buğday

Aegilops triuncialis

Aegilops triuncialis

Üçkılçık