İçeriğe geç

Aegilops biuncialis (İki kılçık)

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Buğdayanası › İkikılçık

Asgari endişe (LC).

15 ila 30 cm büyüyebilir. Üst yaprak ayası şeritsi mızraksı, 2 ila 3 mm genişliğinde, tüysüz, kirpikli ya da ülgerlidir. Başak 1,5 ila 2 cm uzunluğunda, 2 ila 3 arası başakçıklıdır. Alt başakçıkların dışkavuzu ters yumurtamsı dikdörtgensi ya da genişçe elitpik, kesik, belirgin biçimde damarlı, 7 ila 10 mm uzunluğunda, kısa kıllı, havlı ya da kadifemsi, 2 ila 3 arası sayıda kılçıklı, 2 ila 7 mm uzunluğunda, dik yayık ila aşağı kıvrık, tabana doğru kademeli olarak genişleyicidir. İçkavuz 1 ila 2 arası sayıda sert kıllı kılçıklı ve 1 ila 2 arası sayıda dişlidir.

Bitki doğal olarak kuzey Afrika, batı Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Stepler, kayalık bölgeler, tarla ve ormanlık alanlarda görülür. Gebze ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Dilimizde İkikılçık adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve haziran ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 1200 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Aegilops biuncialis (İki kılçık) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/aegilops-biuncialis/ Erişim tarihi: 6 February 2023

Bir Yorum Yazın