İçeriğe geç

Aegilops biuncialis (İki kılçık)


Anahtar kelimeler: Asgari endişe (LC).

Dolaşım

Bitkiler › Buğday takımı › Buğdaygiller › Buğdayanası › İkikılçık

Dağılımı

Bitki doğal olarak kuzey Afrika, batı Asya ve Avrupa’da yayılış gösterir.

Genel bilgiler

15 ila 30 cm büyüyebilir. Üst yaprak ayası şeritsi mızraksı, 2 ila 3 mm genişliğinde, tüysüz, kirpikli ya da ülgerlidir. Başak 1,5 ila 2 cm uzunluğunda, 2 ila 3 arası başakçıklıdır. Alt başakçıkların dışkavuzu ters yumurtamsı dikdörtgensi ya da genişçe elitpik, kesik, belirgin biçimde damarlı, 7 ila 10 mm uzunluğunda, kısa kıllı, havlı ya da kadifemsi, 2 ila 3 arası sayıda kılçıklı, 2 ila 7 mm uzunluğunda, dik yayık ila aşağı kıvrık, tabana doğru kademeli olarak genişleyicidir. İçkavuz 1 ila 2 arası sayıda sert kıllı kılçıklı ve 1 ila 2 arası sayıda dişlidir.

Gözlem

Stepler, kayalık bölgeler, tarla ve ormanlık alanlarda görülür. Gebze ilçesinden kayıt bildirilmiş ancak henüz gözlemlenememiştir.

Yaygın adları

İkikılçık.

Çiçek zamanı

Mayıs-Haziran ayları.

Yükseklik

0-1200 metre arası.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca “keçi gibi” anlamına gelir. Bitkilerin keçiler tarafından sevilerek tüketildiğine işaret eder. Beri taraftan kelime “keçi gözü” anlamını da verir. İlkçağda özellikle A. geniculata, aegilopses adı verilen gözde çıkan yaraları tedavi etmek için kullanılmıştır. Tür adı Latince “iki kılçıklı” anlamına gelir. Türün kılçık (awn) sayısına işaret eder.

Literatür

Fl. Dalmat. 1: t. 1, f. 2. 1842. Vis.

Bir Yorum Yazın