Acorales (Eğir takımı)

Özet

Acorales (Eğir takımı), çoğunlukla sulak alanlarda görülen, erken dönemde süsen türlerini andıran ve bazı türleri süs bitkisi olarak yetiştirilen bir takımdır.

Hiyerarşi

Plantae

Bitkiler

Tanımı

Acorales (Eğir takımı), sulak alanlarda görülen, genellikle aromatik ve çok yıllık bitkilerden oluşan bir takımdır. Rizomlar yatay, sürünücü ya da yüzeyin hemen yakınında ve dallıdır. Gövdeler sürünücü ve dallı rizomludur. Yapraklar kılıç biçimli, tek yüzlü, ikili dizilişli, kılıflı, basit, bölünmemiş, sitipülsüz ve paralel damarlıdır. Çiçek durumu yaprak benzeri bir gövde üstünde taşınan ve uzun bir sıpata tarafından desteklenen terminal bir koçandır (spadix). Tepal ve ercik altı adettir. Çiçekler erselik (bisexual), çok simetrili (actinomorphic), bıraktesiz (ebracteate), sapsız ve üstdurumlu yumurtalıklıdır (hypogynous). İki sıralı çiçek örtüsü (perianth) 3+3 belirgin tepale sahiptir. Üçer adetten oluşan iki sıralı ercikler (stamen) düzleştirilmiş iplikçiklere (filament) sahiptir. Başçıklar (anther) boyunadır. Ginokeum birleşik karpelli (syncarpous), 2 ila 3 adet karpel, 2 ila 3 adet bölüm (locule) ve bir minik tepeciklidir (stigma). Meyve üzümsü formdadır. Meyve başına 1 ila 5 adet tohum bulunur ve örtü kalıcıdır. Aromatik eterik yağ hücreleri nedeniyle çiçekleri hoş kokuludur.

Takım tek aile ve tek cinsten mürekkeptir. Takıma bağlı Acorus calamus‘un Antikçağdan bu yana sağlık amacıyla kullanıldığı bilinmektedir ve Acorus gramineus ile birlikte yaygın olarak süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir. Önceleri minik ve erselik çiçeklerinin koçan halini alması nedeniyle Araceae ailesine bağlanmıştı ancak yaprakların tek yüzlü olması, başçığın çiçeğin içine değil de dışına doğru açılması, meyvenin etli yerine kuru olması gibi özellikleri dikkate alınarak kendine ait bir aile içinde sınıflandırıldı. [WikiSpecies]

Etimoloji

Takım adını Acorus cinsinden almaktadır ve bu kelime Antik Yunanca gözbebeği anlamına gelir. Bitkilerin geleneksel olarak göz iltihabı vakalarında kullanılmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki aileler

Acorales (Eğir takımı)

Acoraceae

Eğirgiller