Achnatherum (Kılaç)

Tanımı

Stipa ile Achnatherum cinsleri arasında bazı türler yer değiştirmiştir ve bu iki cinsin taksonomik durumu halihazırda net değildir. Çok yıllık ve çoğunlukla yığınsı bitkilerden oluşan bir cinstir. Yaprak ayası şeritsi ila sert kıllı, düz ya da yuvarlatılmıştır. Çiçek durumu açık ya da büzülmüş bileşik salkım halinde, zaman zaman da neredeyse başak formundadır. Başakçıklar tek çiçekli, erselik, dışkavuzlara doğru eklem yerlerinden ayrılmış, dışkavuz mızraksı ia eliptik dikdörtgensi, uzunlukları neredeyse eşit ya da hafifçe farklı, çiçekçikten hafifçe daha uzun, zarsı, bir ila beş damarlı, tepede küt ila sipsivri; içkavuz mızraksı, silindirik, genellikle kağıtsı, üç ila beş damarlı, cılız tüylü, tepede kısaca iki dişli ve kılçık dişlerin arasındadır. Kılçık kalıcı ya da dökülücüdür. Ercik üç adettir. Başçık genellikle tepede bir tutam tüylüdür. Tepecik iki adettir. Cins Avrasya, kuzey Afrika ve kuzey Amerika’ya özgüdür.

Etimoloji

Cins adı Antik Yunanca pul dikenli anlamına gelir. Cinsin içkavuzlarının kılçıklı olmasına işaret eder.

Kocaeli’ndeki türler