İçeriğe geç

Achillea maritima (Çocuk otu)

Bitkiler › Papatya takımı › Papatyagiller › Civanperçemi › Çocuk otu

Akdeniz elementi.

Bazı kaynaklarda Otanthus maritimus adı ile geçmektedir. 15 ila 25 cm büyüyebilir. Gövde yükselici, yapraksı ve yoğun kümeler halindedir. Yapraklar dikdörtgensi mızraksı, 10 ila 20 mm uzunluğunda ve 3 ila 7,5 mm genişliğinde tepede neredeyse sivri, sapsız, tabanda yarı sarılıcı, kenarları belirsiz dişlidir. Çiçek başları 3 ila 8 arası sayıda küme halindedir. İnvolukrum 0,75 ila 1,25 cm genişliğindedir. Filariler yumurtamsı, 4 ila 5 mm uzunluğunda ve 2 ila 3 mm genişliğinde, yoğun yünlüdür. Kapçık 3 ila 4 mm uzunluğunda ve 2,5 mm genişliğindedir.

Bitki doğal olarak Akdeniz havzasında yayılış gösterir. [Harita|Sinonimler]

Deniz kenarında görülür. Kandıra ilçesinde gözlemlenmiştir.

Dilimizde Çocukotu adı ile bilinmektedir.

Mayıs ve kasım ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 10 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Dizanteri vakalarında kullanılır. Yaralara uygulanır.

Doğan, Hüseyin (2022). Achillea maritima (Çocuk otu) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/achillea-maritima/ Erişim tarihi: 7 February 2023

Bir Yorum Yazın Cevabı iptal et