Acer campestre (Ova akçaağacı)

derleyen:

Tanımı

12 ila 25 metre büyüyebilir. Genç dallar havlı ya da çıplaktır. Yaprak ayası 3 ila 5 loblu, 1,5 ila 6 cm uzunluğunda ve 2,5 ila 8 cm genişliğinde, tabanda yüreksi, loblar düz ya da birkaç küçük loblu, genellikle üst bölümde tüylüdür. Yaprak sapı havlı ya da çıplak ve 1,5 ila 6 cm uzunluğundadır. Çiçekler dik ve havlı salkım halindedir. Meyve kanatları yatay olarak yayılıcı, 15 ila 27 mm uzunluğunda ve 5 ila 11 mm genişliğindedir. Fındıklar kısaca tüylü ya da çıplak ve yumurtamsı daireseldir.

Gözlem bilgileri

Doğal olarak Avrupa, kuzey Afrika ve Kafkasya’da yayılış gösterir. [Harita, Sinonimler, Herbaryum] Ormanlık alanlar, dere kenarı ve yol kenarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir. Nisan ve mayıs ayları arasında çiçek açar. Deniz seviyesinden 1600 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Türkçe adları

Dilimizde ova akçaağacı, sendeban ağacı ve isfendan ağacı adları ile bilinmektedir.

Etimoloji

Cins adı Latince keskin anlamına gelir. Cinse bağlı ağaçların mızrak yapımında kullanılmasına, ayrıca yaprak biçimine işaret eder. Tür adı Latince düzlük anlamına gelir. Türün habitat tercihine işaret eder.

Gıda

Usaresi belirli bir miktarda şeker içerir, kaynatılarak şurup konsantresi elde edilir. Bu şurup tatlandırıcı olarak kullanılır.

Tıp

Büzücü ve kolesterol seviyesi düzenleyicidir. Kaynatılarak ağrıyan gözlere uygulanır.

Bilgi

Yapraklarının koruyucu etkisi nedeniyle elmaların arasını konulur.

Fotoğrafları