Acanthaceae (Ayıpençesigiller)

BitkilerBallıbaba takımı › Ayıpençesigiller

Ot, çalı ya da tırmanıcılardan oluşan bir ailedir. Dallar genellikle açılı ya da çıkıntılıdır. Yapraklar karşılıklı, nadiren dairesel ya da rozet dizilişli olup stipül görülmez. Çiçek durumu tek çiçekli ya da dikazyum halinde, sıklıkla koltuklarda ya da tepede bileşik salkım ya da salkım halindedir. Çiçekler çok ila tek simetrili ve erseliktir. Çanak dört ila beş lobludur. Taç yapraklar birleşiktir. Ercik dört adettir. Meyve kapsül halinde ve genellikle patlayarak açılır. Aile çoğunlukla tropikal kuşaklara özgüdür ancak az sayıda türü ılıman kuşaklarda da görülür. Kocaeli’nde aileye bağlı üç cins gözlemlenmiştir.

Acanthus

(Ayıpençesi)

Justicia

(Justisya)

Ruellia

(Meksika petunyası)