Abutilon (İmamkavuğu)

Tanımı

Dünyanın tamamında özellikle sıcak iklimlerde olmak üzere 227 türe sahiptir. Cins iki yıllık ila çok yıllık ya da nadiren tek yıllık ot ve çalılardan mürekkeptir. Gövdeler genellikle dik ya da nadiren sürünücü ila yükselicidir. Yapraklar düz ya da nadiren sığca üç loblu, saplı, genellikle yumurtamsı ve tabanda yüreksidir. Çiçekler genellikle sarı ila turuncu, nadiren beyaz, leylak ya da mor renkli, küçük ila orta büyüklükte, koltuklarda, tek ya da küme halindedir. Ekçanak görülmez. Çanak kupa ila çan biçiminde tüplü, beş loblu, loblar dairesel ila mızraksı, genellikle tepede sivri ile sipsivridir. Taç yaprak beş adet, genellikle çanaktan belirgin biçimde daha uzundur. Dişi organların tepe kısmı top başlıdır. Meyve kapsül biçimindedir. Tohumlar böbreksidir. Cinse bağlı bazı türler süs ya da ekonomik amaçlarla yetiştirilmekte iken bazıları da işgalci konumundadır.

Etimoloji

Cins adı (Abutilon) Arapça kökenli olup, İbn Baytâr, İbn Sînâ ve Beyrûnî gibi isimler bitki için Arapça kurbağa babası anlamına gelen ابوطليون adını tercih etmişlerdir. İsim kaynağı belirsiz olmakla birlikte, bitki tıpkı kurbağalar gibi sulak alanların kenarında olmayı tercih etmektedir. Ayrıca yarım metreyi bulan yürek biçimindeki yaprakları kurbağa yavruları için sıcak havalarda ya da tehlike durumlarında koruma sağlamaktadır. Burada bitkinin kurbağa yavrularını bir baba gibi koruyup gözetmesi kastedilerek hüsn-i talil yapılmış olunması muhtemeldir.

Kocaeli’ndeki türler

Abutilon × hybridum

Abutilon × hybridum

Ağaç küpesi

Abutilon theophrasti

Abutilon theophrasti

İmam kavuğu