İçeriğe geç

Abelia chinensis (Güzellik çalısı)

BitkilerHanımeli takımıHanımeligillerKelebek çalısı › Güzellik çalısı

Süs bitkisi, Neofit bitki.

Bazı kaynaklarda Linnaea chinensis olarak geçmektedir. 1 metreye kadar boylanabilen, yoğun dallı, kısmen herdem yeşil, yatık yükselici bir çalıdır. Genç dallar silindirik, yoğun biçimde havlı, minik yayılıcı ya da kırışık tüylü veya çıplaktır. Kabuk kahverengimsi gri renkli, boyuna ve düzensiz çatlaklıdır. Yaprakları karşılıklı, yumurtamsı ya da eliptik, 5 ila 50 mm uzunluğunda, 4 ila 26 mm genişliğinde, ucu küt ya da sivri, tabanda kamamsı ya da zaman zaman yüreksidir. Yaprak kenarı dümdüz ila dişlidir. Yaprak ayası çıplak ya da birkaç dağınık kısa tüylü, soluk yeşil renkli, yanal damarlar her tarafta üç ila beş arası sayıdadır. Yaprak sapı 1 ila 3 mm uzunluğundadır. Çiçekler koltuklarda salkım halinde, beyaz renkli ve kokulu, tek ya da çift haldedir. Çiçek sapı 3 ila 4 mm uzunluğundadır. Çanak yaprak 2 ila 5 arası sayıdadır. Taç beş loblu, beyaz, sarı, pembe ya da kırmızı renklidir. Meyve dikdörtgensi ve derimsi bir kapçık olup çanak yapraklar tarafından çevrilmiştir. Güneşli ya da gölgeli bölgeleri ve nemli geçirgen toprakları tercih eder.

Bitki doğal olarak Çin, Japonya ve Tayvan’da yayılış gösterir ancak süs bitkisi değeri nedeniyle dünyanın büyük bölümünde görülebilmektedir. [Harita|Sinonimler|Herbaryum]

Bahçeler, peyzaj alanları ve yol kenarında görülür. İl genelinde yaygın olarak gözlemlenmiştir.

Dilimizde Güzellik çalısı, Kelebek çalısı, Abelya adları ile bilinmektedir.

Temmuz ve ekim ayları arasında çiçek açar.

Deniz seviyesinden 700 metreye kadar olan rakımlarda gözlemlenebilir.

Doğan, Hüseyin (2022). Abelia chinensis (Güzellik çalısı) - Kocaeli Bitkileri. Erişim adresi: https://kocaelibitkileri.com/abelia-chinensis/ Erişim tarihi: 2 February 2023

Bir Yorum Yazın